Acasa Comunicate media Legislatie Sanatate Contact DSP Ilfov
 

Informatii publice:

 

DOCUMENTE:

CERERE            DECLARATIE           DECLARATIE pentru UNITATILE DE INVATAMANT

TAXE DOCUMENTE DE REGLEMENTARE SANITARA

1.Autorizarea sanitara a functionarii in baza declaratiei pe propria raspundere - se aplica tuturor persoanelor fizice sau juridice care desfasoara una dintre activitatile cuprinse in anexa nr. 2 si care nu sunt supuse inregistrarii la registrul comertului(art.5 ord.MS.1030/2009).

Documente necesare:

a) cerere tip.

b) declaratie tip pe proprie raspundere semnata, dupa caz, de managerul/administratorul si/sau titularul activitatii.

c) in functie de specificul activitatii se pot solicita si alte documente - CF, CUI, certificat constatator, act spatiu, utilitati, memoriu tehnic, schite cu detalii, etc.

2.Autorizarea sanitara a functionarii in baza referatului de evaluare - se aplica activitatilor/obiectivelor reglementate prin legi speciale, la solicitarea titularilor activitatilor, persoane fizice si juridice.

Solicitarea si obtinerea autorizatiei sanitare de functionare prin parcurgerea procedurii de evaluare sunt obligatorii pentru desfasurarea urmatoarelor activitati:

   a) tratarea si distributia apei potabile;

   b) zone naturale amenajate de imbaiere;

   c) asistenta medicala spitaliceasca;

   d) activitatile si practicile nucleare;

   e) alte activitati, conform reglementarilor legale in vigoare.

Documente necesare:

a) cerere tip.

b) dosarul tehnic conform reglementarilor legale specifice in vigoare.

c) dovada de achitare a tarifului de autorizare sanitara, dupa caz.

d) act spatiu.

e) in functie de specificul activitatii se pot solicita si alte documente CF, CUI, certificat constatator, act spatiu, utilitati, memoriu tehnic, schite cu detalii, etc.

3.Certificarea conformitatii cu normele de igiena si sanatate publica - se aplica, la cererea titularului activitatii, in vederea evaluarii conformitatii cu reglementarile legale privind sanatatea publica pentru obiective in functiune, care desfasoara activitati cu risc pentru starea de sanatate a populatiei.

Documentatia se depune la autoritatea competenta, fiind solutionata de personalul de specialitate desemnat.

Pentru solutionarea cererii de certificare a conformitatii cu normele de igiena, sanatate publica si alte reglementari specifice domeniului de activitate, dupa ce s-a analizat documentatia depusa si s-a efectuat evaluarea obiectivului, autoritatea competenta elibereaza o notificare scrisa.

Notificarea va cuprinde concluziile privind conformarea la reglementarile legale specifice in vigoare.

Documente necesare:

a) cerere tip si documente aferente specifice domeniului de activitate, conform modelului prevazut in anexa nr.3 din ordin M.S. 1030/2009.

b) dovada achitarii tarifului de certificare.

c) in functie de specificul activitatii se pot solicita si alte documente - CF, CUI, certificat constatator, act spatiu, utilitati, memoriu tehnic, schite cu detalii, etc.

4.Asistenta de specialitate de sanatate publica este procedura administrativ-profesionala prin care, la cerere, persoanele fizice sau juridice sunt informate asupra modului de indeplinire a cerintelor prevederilor legale in vigoare privind igiena si sanatatea publica la amplasarea, amenajarea, construirea si modificarea pentru functionarea unei unitati care desfasoara o activitate cu risc pentru sanatatea populatiei;

Documente necesare:

a) cerere tip.

b) schita de amplasare in zona, cu mentionarea vecinitatilor imediate, dupa caz.

c) proiectul obiectivului din care sa reiasa circuitele functionale, destinatia spatiilor si suprafetele acestora, dupa caz.

d) memoriu tehnic privind descrierea obiectivului si a activitatii care se desfasoara sau se va desfasura in aceasta, dupa caz.

e) dovada achitarii tarifului de asistenta de specialitate de sanatate publica.

f) in functie de specificul activitatii se pot solicita si alte documente CF, CUI, certificat constatator, act spatiu, utilitati, memoriu tehnic, schite cu detalii, certificat de urbanism, etc.

5.Viza anuala:

a) cerere tip.

b) A.S.F. original

c) in functie de specificul activitatii se pot solicita si alte documente CF, CUI, certificat constatator, act spatiu, utilitati, memoriu tehnic, schite cu detalii, etc.

d) declaratie tip in functie de specificul activitatii si forma juridica.

DOVADA EFECTUARII PLATII TAXEI PENTRU ELIBERAREA AUTORIZATIEI SANITARE DE FUNCTIONARE IN CONTUL UNITATII ADMINISTRATIV - TERITORIALE UNDE SE AFLA SITUAT OBIECTIVUL SI/SAU  UNDE SE DESFASOARA ACTIVITATEA PENTRU CARE SE SOLICITA AUTORIZAREA, IN CONFORMITATE CU ART. 475 DIN LEGEA NR.227/2015 PRIVIND CODUL FISCAL SI ART.146 DIN NORMELE DE APLICARE A LEGII NR.227/2015 PRIVIND CODUL FISCAL SAU ADEVERINTA DE LA UNITATEA  ADMINISTRATIV - TERITORIALA DIN CARE SA REIASA  CA NU SE INCASEAZA TAXA, DACA ESTE CAZUL.

LISTA UNITATI PRESTARI DE SERVICII FUNERARE - TABEL

CERERE PENTRU OBTINEREA AUTORIZATIEI SANITARE DE FUNCTIONARE PENTRU PRESTAREA DE SERVICII FUNERARE

CERERE PENTRU OBTINEREA AUTORIZATIEI SANITARE DE FUNCTIONARE PENTRU ACTIVITATI  DE INMORMANTARE/INHUMARE

CERERE PENTRU OBTINEREA AUTORIZATIEI SANITARE DE FUNCTIONARE PENTRU ACTIVITATI DE INCINERARE A PERSOANELOR DECEDATE(CREMATORII UMANE)


ACTE NECESARE AUTORIZARII CABINETELOR DE SPECIALITATE PENTRU EXAMINAREA AMBULATORIE A CANDIDATILOR LA OBTINEREA PERMISULUI DE CONDUCERE AUTO SI A CONDUCATORILOR DE AUTOVEHICULE SAU TRAMVAIE-  ACTE

AUTORIZAREA UNITATILOR DE ASISTENTA MEDICALA PT. EXAMINAREA AMBULATORIE A CANDIDATILOR LA OBTINEREA PERMISULUI DE CONDUCERE AUTO SI A CONDUCATORILOR DE AUTOVEHICULE SAU TRAMVAIE- ADRESA

CERERE AUTORIZARE UNITATE DE ASISTENTA MEDICALA PENTRU EXAMINAREA AMBULATORIE A CANDIDATILOR LA OBTINEREA PERMISULUI DE CONDUCERE AUTO- CERERE

LISTA UNITATILOR DE ASISTENTA MEDICALA DIN JUDETUL ILFOV AUTORIZATE PT. EXAMINAREA AMBULATORIE A CANDIDATILOR LA OBTINEREA PERMISULUI DE CONDUCERE AUTO SI A CONDUCATORILOR DE AUTOVEHICULE SAU TRAMVAIE- LISTA ----LEGISLATIE: Ordin M.S. nr. 1159/2010Ordin M.S. 1162/2010, OUG nr.195/2002, Lege 345/2018

CERERE AUTORIZARE LIBERA PRACTICA

CERERE DE INREGISTRARE A CABINETULUI IN REGISTRUL UNIC AL CABINETELOR MEDICALE

ACTE NORMATIVE PRIVIND ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA CABINETELOR MEDICALE

 

ACTE NORMATIVE PRIVIND AUTORIZAREA SANITARA

Ordin nr. 1030/2009 din 20/08/2009  Versiune actualizata la data de 26/03/2012

Ordin nr. 119/2014 din 04/02/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei - Norme

           

 

  


   

 

COVID-19-INFORMARE CATRE POPULATIE"

 

"LISTA UNITATI SANITARE"

 
 

"CERERE VIZARE DOCUMENTE IN VEDEREA APOSTILARII"

 

"LISTA UNITATI SANITARE DIN JUD ILFOV ABILITATE SA EMITA CERTIFICATE TIP A5 PENTRU COPII CU DIZABILITATI"

 

"ANUNT IMPORTANT PRIVIND DEPUNEREA DOCUMENTATIILOR(eliberare asistenta de specialitate, certificare conformitate si a autorizatie sanitara de functionare)"

 
submeniu Informatii generale
submeniu Avize/autorizari
submeniu Control in sanatate publica
submeniu Supraveghere
submeniu Informatii publice
submeniu Protectia Datelor cu Caracter Personal
submeniu Promovarea sanatatii

Relatii cu publicul
Relatii cu publicul

Localizare Harta
Localizare Harta

TEL.COVID-19
Tel.tel.STS-DSP:0214144422 ,0212244596,0212242091,0212242061 /
Compartiment avize autorizari
Tel: 0212244596 interior 111
Compartiment achizitii publice
Tel: 0212243603
TEL/FAX DSPJ ILFOV
Tel: 0212244596/0212242061< TELVERDE
Tel: 0800822420
 
steag
[Acasa] [Despre noi] [Comunicate media] [Legislatie] [Contact]
© 2007-2010 Directia de Sanatate Publica al Judetului Ilfov | All rights reserved Web Design | Creare Site Web | Creare Magazin Online - IT eXclusiv