Acasa Comunicate media Legislatie Sanatate Contact DSP Ilfov
 

Informatii publice:

 

Reglementari avize/autorizari

ACTE NORMATIVE PRIVIND AUTORIZAREA SANITARA


Ordin nr. 1030/2009 din 20/08/2009  Versiune actualizata la data de 26/03/2012

Ordin nr. 119/2014 din 04/02/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei - Norme


DOCUMENTE:

CERERE            DECLARATIE           DECLARATIE pentru UNITATILE DE INVATAMANT

1.Autorizarea sanitara a functionarii in baza declaratiei pe propria raspundere - se aplica tuturor persoanelor fizice sau juridice care desfasoara una dintre activitatile cuprinse in anexa nr. 2 si care nu sunt supuse inregistrarii la registrul comertului(art.5 ord.MS.1030/2009).

Documente necesare:

a) cerere tip.

b) declaratie tip pe proprie raspundere semnata, dupa caz, de managerul/administratorul si/sau titularul activitatii.

c) in functie de specificul activitatii se pot solicita si alte documente - CF, CUI, certificat constatator, act spatiu, utilitati, memoriu tehnic, schite cu detalii, etc.

2.Autorizarea sanitara a functionarii in baza referatului de evaluare - se aplica activitatilor/obiectivelor reglementate prin legi speciale, la solicitarea titularilor activitatilor, persoane fizice si juridice.

Solicitarea si obtinerea autorizatiei sanitare de functionare prin parcurgerea procedurii de evaluare sunt obligatorii pentru desfasurarea urmatoarelor activitati:

   a) tratarea si distributia apei potabile;

   b) zone naturale amenajate de imbaiere;

   c) asistenta medicala spitaliceasca;

   d) activitatile si practicile nucleare;

   e) alte activitati, conform reglementarilor legale in vigoare.

Documente necesare:

a) cerere tip.

b) dosarul tehnic conform reglementarilor legale specifice in vigoare.

c) dovada de achitare a tarifului de autorizare sanitara, dupa caz.

d) act spatiu.

e) in functie de specificul activitatii se pot solicita si alte documente CF, CUI, certificat constatator, act spatiu, utilitati, memoriu tehnic, schite cu detalii, etc.

3.Certificarea conformitatii cu normele de igiena si sanatate publica - se aplica, la cererea titularului activitatii, in vederea evaluarii conformitatii cu reglementarile legale privind sanatatea publica pentru obiective in functiune, care desfasoara activitati cu risc pentru starea de sanatate a populatiei.

Documentatia se depune la autoritatea competenta, fiind solutionata de personalul de specialitate desemnat.

Pentru solutionarea cererii de certificare a conformitatii cu normele de igiena, sanatate publica si alte reglementari specifice domeniului de activitate, dupa ce s-a analizat documentatia depusa si s-a efectuat evaluarea obiectivului, autoritatea competenta elibereaza o notificare scrisa.

Notificarea va cuprinde concluziile privind conformarea la reglementarile legale specifice in vigoare.

Documente necesare:

a) cerere tip si documente aferente specifice domeniului de activitate, conform modelului prevazut in anexa nr.3 din ordin M.S. 1030/2009.

b) dovada achitarii tarifului de certificare.

c) in functie de specificul activitatii se pot solicita si alte documente - CF, CUI, certificat constatator, act spatiu, utilitati, memoriu tehnic, schite cu detalii, etc.

4.Asistenta de specialitate de sanatate publica este procedura administrativ-profesionala prin care, la cerere, persoanele fizice sau juridice sunt informate asupra modului de indeplinire a cerintelor prevederilor legale in vigoare privind igiena si sanatatea publica la amplasarea, amenajarea, construirea si modificarea pentru functionarea unei unitati care desfasoara o activitate cu risc pentru sanatatea populatiei;

Documente necesare:

a) cerere tip.

b) schita de amplasare in zona, cu mentionarea vecinitatilor imediate, dupa caz.

c) proiectul obiectivului din care sa reiasa circuitele functionale, destinatia spatiilor si suprafetele acestora, dupa caz.

d) memoriu tehnic privind descrierea obiectivului si a activitatii care se desfasoara sau se va desfasura in aceasta, dupa caz.

e) dovada achitarii tarifului de asistenta de specialitate de sanatate publica.

f) in functie de specificul activitatii se pot solicita si alte documente CF, CUI, certificat constatator, act spatiu, utilitati, memoriu tehnic, schite cu detalii, etc.

g) act spatiu.

5.Viza anuala:

a) cerere tip.

b) A.S.F. original

c) in functie de specificul activitatii se pot solicita si alte documente CF, CUI, certificat constatator, act spatiu, utilitati, memoriu tehnic, schite cu detalii, etc.

d) declaratie tip in functie de specificul activitatii si forma juridica.
ACTE NECESARE AUTORIZARII CABINETELOR DE SPECIALITATE PENTRU EXAMINAREA AMBULATORIE A CANDIDATILOR LA OBTINEREA PERMISULUI DE CONDUCERE AUTO SI A CONDUCATORILOR DE AUTOVEHICULE SAU TRAMVAIE-  ACTE

AUTORIZAREA UNITATILOR DE ASISTENTA MEDICALA PT. EXAMINAREA AMBULATORIE A CANDIDATILOR LA OBTINEREA PERMISULUI DE CONDUCERE AUTO SI A CONDUCATORILOR DE AUTOVEHICULE SAU TRAMVAIE- ADRESA

CERERE AUTORIZARE UNITATE DE ASISTENTA MEDICALA PENTRU EXAMINAREA AMBULATORIE A CANDIDATILOR LA OBTINEREA PERMISULUI DE CONDUCERE AUTO- CERERE

LISTA UNITATILOR DE ASISTENTA MEDICALA DIN JUDETUL ILFOV AUTORIZATE PT. EXAMINAREA AMBULATORIE A CANDIDATILOR LA OBTINEREA PERMISULUI DE CONDUCERE AUTO SI A CONDUCATORILOR DE AUTOVEHICULE SAU TRAMVAIE- LISTA

CERERE AUTORIZARE LIBERA PRACTICA

CERERE DE INREGISTRARE A CABINETULUI IN REGISTRUL UNIC AL CABINETELOR MEDICALE

ACTE NORMATIVE PRIVIND ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA CABINETELOR MEDICALE

 

           

 

 

anunturiAnunturi Importante

tr>

"ANUNT CONCURS INSPECTOR SUPERIOR publicat 05.11.2014"

"ANUNT CONCURS MEDIC MEDICINA DE FAMILIE publicat 3.10.2014"

"REZULTATUL SELECTIEI DOSARELOR DE INSCRIERE LA CONCURSUL MEDIC MEDICINA DE FAMILIE publicat 20.10.2014"

 

"GRILA PUNCTARE PROIECT MANAGEMENT SPITAL BUFTEA"

"REZULTATE FINALE CONCURS PENTRU OCUPAREA FUNCTIE DE MANAGER SPITAL BUFTEA"

"GRILA PUNCTARE PROIECT MANAGEMENT SPITAL JUDETEAN DE URGENTA ILFOV"

"GRILA PUNCTARE PROIECT MANAGEMENT SPITAL BALACEANCA"

"REZULTATE FINALE CONCURS PENTRU OCUPAREA FUNCTIE DE MANAGER SPITAL BALACEANCA"

 

"ANUNT PENTRU OCUPAREA FUNCTIEI DE MANAGER, PERSOANA FIZICA, AL SPITALULUI CLINIC JUDETEAN DE URGENTA ILFOV"

"REZULTATE FINALE CONCURS PENTRU OCUPAREA FUNCTIE DE MANAGER SPITAL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA ILFOV"

 
 
"ANUNT PENTRU OCUPAREA FUNCTIE DE MANAGER SPITAL BALACEANCA"
 
"ANUNT PENTRU OCUPAREA FUNCTIE DE MANAGER SPITAL DE OBSTETRICA-GINECOLOGIE BUFTEA"
submeniu Informatii generale
submeniu Reglementari avize/autorizari
submeniu Control in sanatate publica
submeniu Supraveghere
submeniu Informatii publice
submeniu Unitati sanitare
submeniu Raport de activitate DSP Ilfov
submeniu Promovarea sanatatii


Relatii cu publicul
Relatii cu publicul

Program D.S.P.J Ilfov:
Luni - Joi: 8.30 -17.00
Vineri: 8.30 - 14.30
Program cu publicul:
Luni - Joi: 9.00 - 16.00
Vineri: 9.00 - 13.00
Program audiente:
Luni: 9.00 - 11.00
Vineri: 9.00 -11.00

Localizare Harta
Localizare Harta
Director executiv
Tel: 0212244596 interior 100
Director executiv adj. sanatate publica
Tel: 0212245552
Director executiv adj. economic
Tel: 0212245551
Compartiment avize autorizari
Tel: 0212244596 interior 114
Compartiment achizitii publice
Tel: 0212243603
Compartiment statistica/informatica
Tel: 0212242093
 
 
steag
[Acasa] [Despre noi] [Comunicate media] [Legislatie] [Contact]
© 2007-2010 Directia de Sanatate Publica al Judetului Ilfov | All rights reserved Web Design | Creare Site Web | Creare Magazin Online - IT eXclusiv